English version
Wersja polska

Thêta Fantômes to performens multimedialny, w którym artyści wykorzystują fale mózgowe do sterowania robotami. Interakcja pomiędzy performerami – ludźmi i maszynami – odzwierciedlona jest w ruchu scenicznym oraz obrazie i dźwięku generowanymi na żywo. Jak podkreślają artyści „celem tego działania nie jest wytłumaczenie funkcjonowania fal mózgowych, ale raczej wykorzystanie coraz powszechniej dostępnych urządzeń do biofeedbacku jako interfejsów pomiędzy światem ludzi i maszyn.
W trakcie performensu roboty odczytują poziom koncentracji artystów i odpowiadają specyficznym działaniem w zależności od stopnia pobudzenia pola elektromagnetycznego mózgu. Maszyny stają się bardziej pobudzone lub też zachowują się spokojnie wchodząc w fizyczną i „emocjonalną” interakcję z ludzkimi performerami. Nie chodzi tu jednak o sterowanie maszynami i kontrolę nad nimi, lecz raczej o zobrazowanie skomplikowanych procesów umysłowych w zachowaniu maszyn. Performens przyjmuje postać swoistego baletu, w którym zachowanie ludzi i maszyn, a także struktura wizualno-dźwiękowa ewoluują w czasie rzeczywistym.

///

Jenny Pickett to artystka intermedialna, w której praktyce krzyżują się rzeźba, dźwięk, rysunek, wideo, sztuka interaktywna i performens. Poprzez łączenie wielu mediów poszukuje różnorodnych sposobów eksploracji zależności pomiędzy obrazem i dźwiękiem, stawiając odbiorcę wobec wyzwania polegającego na przewartościowaniu przyjętych konwencji odbioru sztuk audiowizualnych. Estetyczna postawa Pickett zakłada reinterpretacje wyznaczników estetycznych starych i nowych mediów, badanie ich wzajemnych relacji oraz procesów remediacji. Ukończyła studia magisterskie na kierunku media interaktywne Goldsmiths University w Londynie. Jest członkiem kolektywu artystycznego AP033 z Nantes.

Julien Ottavi jest aktywistą medialnym, artystą-badaczem, kompozytorem / muzykiem, poetą i niszczycielem języka, twórcą filmów eksperymentalnych oraz anarchitektem. Jest członek-założyciel kolektywu artystycznego AP033. Zajmuje się także badaniami i kreatywnym wykorzystaniem sztuki dźwięku, wideo działającego w czasie rzeczywistym, wszelkich nowych technologii oraz performensu cielesnego. Od 1997 roku rozwija kompozycje oparte na komputerowym przetwarzaniu głosu. Jest także programistą i twórcą oprogramowania w środowisku open source'owym Pure Data, a także projektantem, propagatorem i nauczycielem w zakresie DIY electronics (oddolnego, własnego tworzenia urządzeń elektronicznych). Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu i propagowaniu łączenia praktyki eksperymentatorskie i twórczości kolektywnej, kwestionującej obowiązujące strategie autorskie i szerzej autorką "ideologię sztuki".

http://apo33.org/index.php/en/

Szóste wydarzenie w ramach cyklu Perform_Tech organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi. Wydarzenie zostało wpisane w program obchodów stulecia awangardy w Polsce. Łódź stolicą awangardy / Rok Awangardy
Kurator: Maciej Ożóg
Partner: Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc