English version
Wersja polska

miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki, Tymienieckiego 3, Łódź

„Medial Ages” Laury Netz to performens audiowizualny tworzony w oparciu o zaprojektowany przez artystkę interaktywny generatywny system / instrument. Impulsy świetlne oraz wytwarzane przez różne źródła światła pole elektromagnetyczne wyzwalają dźwięki i wpływają na ich modyfikacje. Efektem jest głęboka, synestetyczna interakcja obrazu i dźwięku. Performens Laury Netz to intensywne, wielozmysłowe doświadczenie estetyczne, zmysłowe i fizjologiczne.
Różne źródła światła kontrolują obwody elektryczne wyzwalające i modyfikujące sygnały dźwiękowe. Integracja dźwięku i obrazu dokonuje się poprzez modulację dźwięku aktywującą interaktywny system obwodów elektrycznych zaprojektowanych i wykonanych przez artystkę . To generatywna maszyna dźwiękowa tworząca synkopowane struktury rytmiczne złożone z wysokich, hałaśliwych impulsów. Na przekształcenia dźwięku wpływają także tworzone przez światło impulsy elektromagnetyczne (Light Electromagnetic Pulse) przechwytywane przez cewki indukcyjne. Efektem jest a-rytmiczny performens audiowizualny oparty na ciągłym nasycaniu i opadaniu sygnałów. Wyzwalanie sygnałów dźwiękowych za pośrednictwem różnych mediów / urządzeń wytwarza swoistą, innowacyjną cyrkulację obrazu i dźwięku zakorzenioną w koncepcji bio-sonicznego nowego materializmu. „Media Ages” to performens, który w artystycznej audiowizualnej formie analizuje zasadę transdukcji zaproponowaną przez francuskiego filozofa technologii Gilberta Simondena do opisu procesów ontogenezy / wyłaniania się skomplikowanych, niestabilnych, zmiennych struktur (biologicznych, społecznych, ale także audiowizualnych i technicznych) z ciągłych interakcji pomiędzy wieloma elementami sieci relacji. Tak rozumiany efekt transdukcji obserwujemy też, gdy światło stymuluje pracę mózgu, co znajduje odzwierciedlenie w modulacjach fal mózgowych. Proces ten obejmuje błyskawiczne, skomplikowane operacje dokonujące się w systemie powiązań między neuronami skóry i mózgu, światłem i dźwiękiem.

8 listopada 2017, godz. 20:00 performance "Medial Ages"
9 listopada 2017, godz. 17:00 warsztat z artystką (zapisy: art_in@fabrykasztuki.org)

Siódme wydarzenie w ramach cyklu Perform_Tech organizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi. Wydarzenie zostało wpisane w program obchodów stulecia awangardy w Polsce. Łódź stolicą awangardy / Rok Awangardy
Kurator: Maciej Ożóg
Partner: Zakład Mediów Elektronicznych UŁ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc