English version
Wersja polska

prowadzenie: IGA ZAŁĘCZNA

ilość miejsc ograniczona
informacje i zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org


Jaka relacja zachodzi między ciałem a przestrzenią, w której ono działa? W jakim stopniu pusta przestrzeń wpływa na kształt ruchu, w jakim zaś działanie wpływa na sposób widzenia przestrzeni? Punktem wyjścia, który stał się inspiracją warsztatu jest zmiana perspektywy patrzenia.

Interesuje mnie to, co istnieje „poza”, co jest niezauważanym aspektem scenicznego bycia – spojrzenie w pustkę, w rysunek który powstaje w przestrzeni poza ciałem aktora/tancerza. Tworzy się zawsze, ale niejako niechcący, mimo woli. Jest swego rodzaju drugim planem, z którego czynię głównego bohatera, a właściwie równoprawnego partnera wobec działających aktorów/tancerzy.
Patrzę na scenę nie poprzez pryzmat ciała, które wyłuskuje z owej przestrzeni figury, bryły ruchu, które między sobą budują znaczenia, napięcia, rytmy, ale działam ze względu na przestrzeń, która tworzy się poza/wobec ciała aktora. Patrzę na ruch przez perspektywę pustej przestrzeni, w której istnieje. Otwieram perspektywę, szukam możliwości budowania relacji, nowych napięć i treści, w sytuacji w której to pusta przestrzeń staje się gęstą bryłą, nieustannie kształtowaną przez zanurzony w niej ruch aktora/tancerza. To próba patrzenia z lekko zmrużonymi oczami w dobrze znany horyzont, do chwili aż z rozmytych konturów rysują się nowe, zaskakujące kształty. – Iza Załęczna

Wydarzenie zorganizowano w ramach cyklu: “Akademia Twórczych Umiejętności – edukacja teatralna w Fabryce”. Projekt zrealizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc