English version
Wersja polska

Program PERFORM_TECH obejmuje serię performensów, wykładów, paneli dyskusyjnych i spotkań z twórcami odbywających się raz w miesiącu na przestrzeni całego roku (z wyłączeniem miesięcy letnich: lipca, sierpnia).

Głównym zadaniem projektu jest prezentacja i popularyzacja stosunkowo mało znanego w Polsce, lecz bardzo istnego dla światowej sztuki współczesnej zjawiska performensów technologicznych. Stanowią̨ one jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się̨ nurtów sztuki nowych mediów. Czerpiąc z tradycji sztuki performensu artyści, których projekty prezentowane będą̨ podczas festiwalu, rozszerzają̨ tradycyjny wachlarz środków wyrazowych performensu o nowe, cyfrowe multimedialne i interaktywne technologie. Często są to działania o charakterze eksperymentalnym związane z konstruowaniem oraz rozwijaniem nowatorskich, niestandardowych narzędzi i technologii, które stają się istotnymi elementami strukturalnymi projektów artystycznych. Wszystkie prezentowane podczas festiwalu performensy mają zarazem charakter interdyscyplinarny i intermedialny – łączą w sobie aspekty wizualne i dźwiękowe bezpośrednio wiążąc je z ruchem oraz działaniami “scenicznymi” performerów.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Partner: Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
Kurator: Maciej Ożóg


Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc