English version
Wersja polska
::: CULTURE ACTION EUROPE

Culture Action Europe została założona w 1992 roku. Od początku istnienia, CAE pełni funkcje swoistego adwokata, reprezentując sektor kultury na poziomie europejskim. Aktywnie włącza się także we współtworzenie polityki kulturalnej UE. Poprzez usytuowanie biura w Brukseli, organizacja jest blisko miejsc, w których zapadają najważniejsze decyzje, co aktywnie wykorzystuje poprzez prowadzenie lobbingu zarówno w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, jak i Radzie Unii Europejskiej.

Obecnie, członkowie CAE reprezentują ponad 50 000 organizacji pochodzących z całej Europy. Organizacje te reprezentują wszystkie dziedziny kultury - można wśród nich znaleźć zarówno orkiestry, stowarzyszenia pisarzy, instytucje akademickie, organizacje zrzeszające konserwatorów zabytków, teatry narodowe, ale także międzynarodowe sieci i organizacje kulturalne, festiwale, konserwatoria, fundacje, czy też prywatne przedsiębiorstwa działające w sferze kultury.

www.cultureactioneurope.org

::: TRANS EUROPE HALLES

Trans Europe Halles (TEH) to europejska sieć niezależnych centrów artystycznych. TEH jest dziś jedną z najbardziej aktywnych organizacji działających na poziomie europejskim. Jest platformą stymulującą wymianę, wspierającą współpracę pomiędzy swoimi członkami oraz współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi.

W tym momencie sieć skupia 50 członków z ponad 20 państw.

TEH koordynuje i uczestniczy w kilku bilateralnych i multilateralnych projektach kulturalnych – m.in. jest liderem wzorcowego projektu sfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach pilotażowego działania wspierającego mobilność w sektorze kultury w Europie (CHANGING ROOM), Programu Wymiany Artystów w Rezydencjach, jest też partnerem projektu NEW TIMES/NEW MODELS dot. nowych modeli funkcjonowania instytucji artystycznych w Europie.

TEH jest także członkiem Culture Action Europe oraz współpracuje z innymi sieciami europejskimi włączając się w budowanie polityki kulturalnej w Europie.

Obecnie dwoma najważniejszymi kwestami wokół których budowane są plany pracy sieci jest mobilność w sektorze kultury oraz rozwój profesjonalny pracowników sektora – od wolontariuszy po kadrę zarządzającą.

www.teh.net
Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc