English version
Wersja polska

ZONA jest przestrzenią eksperymentalno-innowacyjną, w której będą prowadzone i rozwijane odkrywcze działania w zakresie kultury wizualnej i produkcji symbolicznej. Jeśli sztuka współczesna jest spotkaniem z tym, co inne, nieznane i niespodziewane, to ZONA otwierać będzie możliwość takiego spotkania. Te główne cele będą realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie zbiorowych wystaw problemowych, podejmujących najistotniejsze i najbardziej palące kwestie współczesnej sztuki i kultury oraz produkcję indywidualnych projektów realizowanych we współpracy z najważniejszymi artystami z Polski oraz wschodzącymi artystami ze sceny międzynarodowej. ZONA ma umożliwić także rozwijanie twórczości młodych artystów związanych z Łodzią, przede wszystkim przez zapewnienie im kompetentnej opieki kuratorskiej oraz promocję ich twórczości dzięki współpracy z profesjonalną krytyką artystyczną oraz stworzenie platformy wymiany artystycznej z istotnymi ośrodkami sztuki.

ZONA, zapewniając wysoki poziom artystyczny oraz podejmując intensywne działania promocyjne, ma ambicję stać się istotnym miejsce na artystycznej scenie, zarówno lokalnej jak i ponadlokalnej, aktywnie uczestnicząc w zwiększaniu dorobku kulturowego miasta i kraju.

Kurator projektu: Kamil Kuskowski


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc