English version
Wersja polska

Projekt "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu "Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013".

Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury oraz rewitalizację budynków pofabrycznych znajdujących się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera, tak aby przygotować je do pełnienia zadań szeroko rozumianego Inkubatora działań kulturalnych.

Budynki, znajdujące się na posesji przy ulicy Tymienieckiego 3, stanowią część zespołu zabudowy fabryczno-mieszkalnej "Księży Młyn". Od 3 lat w fabrycznych wnętrzach organizowane są działania o charakterze artystycznym i kulturalnym przygotowane przez Łódź Art Center, a obecnie także przez Fabrykę Sztuki.

Przestrzeń pofabryczna znakomicie wypełnia nową funkcję centrum artystycznego, niezbędne są jednak prace remontowe i modernizacyjne, które zapobiegną degradacji tkanki materialnej. Projekt Inkubatora Kulturalnego zakłada taką modernizacje budynków, która pozwoli stworzyć w nich wielofunkcyjną przestrzeń przygotowaną do celów ogólno-biurowych oraz przestrzeń artystyczną na organizację wystaw, spektakli teatralnych, koncertów, konferencji i innych form twórczej aktywności. Tak przeprowadzona inwestycja przyczynić ma się do wzbogacenia struktury funkcjonalnej rewitalizowanego kompleksu Księżego Młyna oraz do rozwoju miasta i regionu w szczególności turystyki kulturalnej.

Celem projektu jest przygotowanie i prowadzenie inkubatora przeznaczonego dla mikro, małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno-społecznym, a także pomoc w realizacji i promocji różnych przedsięwzięć kulturalnych. Inkubator ma również przeprowadzać szkolenia dla firm, instytucji i osób prywatnych, prowadzących działalność artystyczno-kulturalną.

www.artinkubator.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc