English version
Wersja polska

Projekt St_Art jest projektem edukacyjnym kierowanym do osób i przedsiębiorców rozpoczynających lub planujących rozpocząć działalność w sektorze kreatywnym. Skupia się on na poszerzaniu wiedzy teoretycznej i przekazywaniu umiejętności praktycznych niezbędnych dla pomyślnego funkcjonowania w tym sektorze. Uczestnicy projektu będą rozwijać swoje umiejętności dzięki korzystaniu z profesjonalnego wsparcia oferowanego w postaci zajęć szkoleniowo­warsztatowych i indywidualnych konsultacji z ekspertami. Nie mniej istotnym elementem projektu jest również prowadzenie działań o charakterze networkingowym i integrującym pozwalających młodym przedsiębiorcom od samego początku funkcjonować w przewidywalnym środowisku opartym na zaufaniu i osobistych relacjach biznesowych.

Projekt St_Art jest rozwinięciem dotychczasowej działalności Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki. Realizacja projektu St_Art pozwala zaimplementować nowe narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców z branży kreatywnej, które stanowią uzupełnienie tych już funkcjonujących.

Rezultaty projektu:
_zwiększenie dostępności do wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze kreatywnym
_poszerzanie wiedzy wśród osób biorących udział w projekcie
_wzrost zainteresowania branżą przemysłów kreatywnych
_wzrost konkurencyjności firm z sektora przemysłów kreatywnych
_wymiana doświadczeń między firmami należącymi do sektora kreatywnego
_pobudzenie innowacyjności w sektorze
_nawiązanie kontaktów z innymi osobami z branży
_stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu biznesów kreatywnych
_ugruntowanie pozycji Art_Inkubatora jako otwartej i pomocnej Instytucji Otoczenia Biznesu

Projekt St_Art w 2017 roku składał się z czterech głównych elementów:
1. cyklu ośmiu szkoleń dostosowanych do potrzeb osób rozpoczynających działalność w branży kreatywnej oraz indywidualnych konsultacji z prowadzącymi warsztaty,
2. doradztwa biznesowego, księgowego i prawnego,
3. cyklicznych „śniadań kreatywnych”,
4. cyklicznych zajęć jogi

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc