English version
Wersja polska

15.05.2014 (czwartek)
godz. 11:00-16:00 (przerwa w godz. 13:00-14:00)
udział w wykładzie bezpłatny


CZĘŚĆ I: podstawy systemu prawa autorskiego

1. Utwory
2. Kto jest twórcą?
3. Autorskie prawa osobiste
4. Autorskie prawa majątkowe
5. Własność przedmiotu a prawa autorskie
6. Domena publiczna
7. Utwory osierocone
8. Dozwolony użytek prywatny
9. Dozwolony użytek publiczny
10. Utwory zależne
CZĘŚĆ II: umowy prawnoautorskie

11. Monopol prawnoautorski
12. Pola eksploatacji
13. Przeniesienie praw majątkowych
14. Licencje
15. Wolne licencje
16. Copyleft
17. Wolne licencje z katalogu Creative Commons (CC BY i CC BY-SA)
18. Kompatybilność licencji
19. Praktyka wolnych licencji w kontekście umów w instytucjach kultury
20. Wzory umów licencyjnych
21. Dobre i złe praktyki korzystania z wolnych licencji
22. Egzekwowanie wolnych licencji

CZĘŚĆ III: Otwarte Zasoby Edukacyjne

23. Monopol prawnoautorski a działalność edukacyjna instytucji kultury
24. Ograniczenia dozwolonego użytku edukacyjnego
25. Idea Otwartej Edukacji
26. Zapisy otwartościowe w regulaminach grantowych
27. Jak budować otwarte zasoby edukacyjne (dobre praktyki)
28. Wzory umów z twórcami i ich stosowanie w praktyce
29. Publikacja zasobów na wolnych licencjach
30. Wykorzystanie zasobów na wolnych licencjach

_prowadzący


Fundacja Projekt: Polska
_Krzysztof Siewicz
_Jarosław Lipszyc

Prezes Fundacji od 2007 r., członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu Obywateli Kultury, współzałożyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej Internet Society Polska. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu "Włącz Polskę" Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywnie uczestniczył w akcji społecznej na rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Zakazanych, uczestnik debaty "Zapytaj Premiera", uczestnik debat o ACTA i przyszłości praw autorskich, aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną. warsztaty Creative Commons w praktyce - trenerzy z Fundacji Nowoczesna Polska

organizator: Narodowe Centrum Kultury


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc