English version
Wersja polska

W sierpniu Fabryka Sztuki zaprasza na alternatywne koncerty muzyczne!

Wystąpią:
16 sierpnia 2008 -> 19 wiosen, Psychocukier, Agressiva 69, Hedone, Lao Che
17 sierpnia 2008 -> Puch, Robotobibok, Sing sing Penelope, Pink Freud, Mitch & Mitch

Koncerty odbędą się w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

Początek koncertów godzina 18.00 każdego dnia.
Wstęp wolny - ilość miejsc ograniczona!
Wstęp na teren koncertów od godziny 16.30 każdego dnia.

Koncerty będą transmitowane w Studenckim Radiu ŻAK.

Uwaga! Z powodu pogody koncerty zostały przeniesione do wnętrza fabryki.

REGULAMIN
Imprezy masowej ALTERNATYWA 2008 dnia 16-17.08.2008 od godziny 18:00 W Łodzi ul. Tymienieckiego 3

Pkt. 1. Informacja ogólna Fabryka Sztuki i ul. Tymienieckiego 3 jest miejscem powszechnie dostępnym umożliwiającym udział widzów w koncercie

Pkt. 2 Kontrola wjazdu na teren koncertu 1. Organizator koncertu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania pojazdów na teren zaplecza koncertu w czasie jego trwania. 2. Każda osoba wjeżdżająca pojazdem na teren koncertu, bez wezwania służb porządkowych ma okazać dowód uprawniający do wjazdu. 3. Służba porządkowa ma uprawnienia do sprawdzania osób pod kątem ewentualnego zagrożenia z powodu spożycia alkoholu, środków odurzających, wnoszenia broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych. 4. Organizator koncertu posiada prawo do nie wpuszczania na jego teren lub wydalenia osób: - nietrzeźwych - stwarzających ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa - nie poddających się kontroli służb porządkowych.

Pkt. 3 Zachowanie na terenie koncertu 1. Każdy kto przebywa na terenie koncertu winien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym. 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora imprezy, służb porządkowych, technicznych, ochrony, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, służby medycznej. 3. Służby porządkowe i techniczne zobowiązane są do utrzymania w stanie wolnym wjazdów i wyjazdów (dróg i przejść ewakuacyjnych ).

Pkt. 4 Zakazy 1. Zabrania się wnoszenia na teren koncertu : - napojów alkoholowych - wszelkiego rodzaju broni i amunicji - przedmiotów o znacznych gabarytach - butelek oraz naczyń szklanych - pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących - urządzeń do wytwarzania hałasu - wprowadzania zwierząt

2. Ponadto zakazuje się : - wchodzenia na teren obiektu poza wejściami wyznaczonymi - wchodzenia na scenę i do pomieszczeń wykonawców - wykonywania zdjęć wykonawców - rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami - używania wulgarnego słownictwa - prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

Pkt 5 Odpowiedzialność 1. Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie i naruszenie porządku publicznego wobec osób winnych mogą być podjęte następujące sankcje: - zatrzymanie do depozytu alkoholu lub niebezpiecznych przedmiotów - usunięcie z terenu koncertu - zakaz wstępu na teren koncertu - skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego

REGULAMIN IMPREZY ORAZ PROGRAM GODZINOWY DOSTĘPNY BĘDZIE DO WGLĄDU PRZY SCENIE ORAZ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM UL. TYMIENIECKIEGO 3

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 22.08. 1997r o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. Nr. 106 poz. 680 z 1997r )Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc