English version
Wersja polska

16.05.2014 (piątek)
godz. 10:30-14:30
udział w spotkaniu i warsztatach bezpłatny

Praca grupy będzie kontynuacją rozpoczętej podczas marcowego NieKongresu Animatorów Kultury dyskusji na temat animacyjnej funkcji festiwali. Spotkanie rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem dotyczącym NieKongresu Animatorów Kultury - kto w nim uczestniczył? O czym była mowa? Co udało się wypracować? Podczas późniejszego modułu warsztatowego, który przyjmie formę m.in. burzy mózgów, uczestnicy będą pracowali w grupach szukając odpowiedzi na pytania czy festiwal to tylko event czy może powinien być efektem długoterminowych działań oraz jak festiwal może dokonywać zmian społecznych? Efektem pracy w grupie będzie wypracowanie rekomendacji, które zostaną dołączone do wspólnego dokumentu m.in. dla władz publicznych dotyczącego przyszłości animatorów kultury.

profil uczestnika: organizatorzy i uczestnicy festiwali; zarządzający oraz producenci animacyjnej funkcji festiwalu; samorządowcy, dyrektorzy ośrodków kultury

moderator: Paweł Gogołek

organizator: Narodowe Centrum Kultury


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc