English version
Wersja polska

14.05.2014 (środa)
godz. 10:30-114:30
udział w spotkaniu i warsztatach bezpłatny
ilość miejsc ograniczona - obowiązuje wcześniejsza rejestracja (decyduje kolejność zgłoszeń)


FORMULARZ REJESTRACYJNY

Praca grupy będzie kontynuacją rozpoczętej podczas marcowego NieKongresu Animatorów Kultury dyskusji na temat sieciowania jako modelu współpracy animatorów kultury. Spotkanie rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem dotyczącym NieKongresu Animatorów Kultury - kto w nim uczestniczył? O czym była mowa? Co udało się wypracować?

Podczas późniejszego modułu warsztatowego uczestnicy będą pracowali w grupach szukając odpowiedzi na pytania: Do czego potrzebne są sieci współpracy i jakie efekty przynoszą podmiotom działań animacyjnych? Co może wzmocnić rozwój sieci w regionach? Jaka jest dziś rola instytucji regionalnych? Efektem pracy w grupie będzie wypracowanie rekomendacji, które zostaną dołączone do wspólnego dokumentu m.in. dla władz publicznych dotyczącego przyszłości animatorów kultury.

profil uczestnika: animatorzy i przedstawiciele podmiotów kultury uczestniczący w sieciach i partnerstwach; beneficjenci programu Dom Kultury+; pracownicy wojewódzkich i regionalnych ośrodków kultury; współpracujący lub zainteresowani współpracą z animatorami kultury.
organizator: Narodowe Centrum Kultury


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc