English version
Wersja polska

21.06 (piątek)
godz. 18:00-21:00 - warsztaty otwarte

22-23.06 (sobota-niedziela)
godz. 10:00-15:00 - warsztaty mistrzowskie

ilość miejsc ograniczona
informacje & zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org


WSTĘP WOLNY

Założeniem warsztatów jest zapoznanie grupy uczestników z zasadami rządzącymi tradycyjnym śpiewem monodycznym (chorał gregoriański, tradycyjne pieśni polskie i łacińskie) oraz sposobami, w jaki pieśni opracowywane były wielogłosowo (polifonicznie) na przykładzie technik fauxbourdon, chorału korsykańskiego, łacińskiego organum. Praktyka (budowanie napięć frazy monodycznej, strojenie nietemperowane) będzie połączone z teorią konstrukcji polifonicznej (interwały w konstrukcji wielogłosowej) i improwizacji. Jednym z celów jest zatem nauczenie sposobów samodzielnego konstruowania polifonii wychodząc od monodii, w oparciu o techniki tradycyjne.
MACIEJ KAZIŃSKI - muzyk. Od momentu powstania (1994) bierze udział artystyczny i organizacyjny w pracach Scholi Teatru Węgajty, pracując nad rekonstrukcją średniowiecznych łacińskich dramatów liturgicznych. Odbył szereg podróży kulturoznawczych i muzykologicznych w Europie, Azji, Afryce Pn. i obu Amerykach. Tłumacz książek o tematyce muzycznohistorycznej (ostatnio opublikował "Historię Muzyki i Hymnografii Bizantyjskiej" E. Wellesza, wyd. Homini). Dyrektor artystyczny festiwalu "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu. Komponuje muzykę teatralną i współpracuje z szeregiem europejskich zespołów teatralnych.

Wydarzenie zorganizowane w ramach cyklu: “Akademia Twórczych Umiejętności- edukacja teatralna 2013”. Projekt zrealizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel.: +48 42 646 88 65
fax: +48 42 207 35 79
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc